Balo Japan Classic Season 4 Tiedye Tím

600,000 370,000

Balo Japan Classic Season 4

Ngăn đựng laptop : 16.6 inches
Kích thước : 32x42x14
Trọng lượng: 0.5kg
Chất liệu : Canvas, chống thấm 100%.

Số Lượng