“Your body is your greatest canvas”

Với Slogan “Your body is your greatest canvas” Midori hứa hẹn sẽ mang đến cho các bạn trẻ Việt Nam nhiều trải nghiệm thú vị và mới mẻ về thời trang.

Đội ngũ Fashion Scientist của Midori luôn cố gắng hoàn thiện và phát triển sản phầm, để có thể mang tới cho khách hàng những sản phẩm có chất lượng tốt nhất, được nghiên cứu kỹ càng và đáp ứng những tiêu chuẩn điên rồ nhất.

ĐenĐen
ĐỏĐỏ
HồngHồng
NavyNavy
XámXám
Xanh RêuXanh Rêu
Original price was: 330,000₫.Current price is: 165,000₫.
ĐenĐen
ĐỏĐỏ
NavyNavy
Xanh RêuXanh Rêu
Original price was: 330,000₫.Current price is: 165,000₫.
ĐenĐen
ĐỏĐỏ
NavyNavy
Xanh RêuXanh Rêu
Original price was: 330,000₫.Current price is: 165,000₫.
ĐenĐen
ĐỏĐỏ
HồngHồng
NavyNavy
TímTím
Xanh RêuXanh Rêu
Original price was: 330,000₫.Current price is: 165,000₫.
ĐenĐen
ĐỏĐỏ
HồngHồng
NavyNavy
TímTím
Xanh RêuXanh Rêu
Original price was: 330,000₫.Current price is: 165,000₫.
ĐenĐen
ĐỏĐỏ
NavyNavy
TímTím
Xanh RêuXanh Rêu
Original price was: 330,000₫.Current price is: 165,000₫.
ĐenĐen
ĐỏĐỏ
NavyNavy
Xanh RêuXanh Rêu
Original price was: 330,000₫.Current price is: 165,000₫.
ĐenĐen
ĐỏĐỏ
NavyNavy
TímTím
Xanh RêuXanh Rêu
Original price was: 330,000₫.Current price is: 165,000₫.

XEM THÊM…

BABY TEE

Mới
HồngHồng
KemKem
TrắngTrắng
Original price was: 250,000₫.Current price is: 99,000₫.
Mới
HồngHồng
KemKem
TrắngTrắng
Original price was: 250,000₫.Current price is: 99,000₫.
Mới
ĐenĐen
HồngHồng
KemKem
TrắngTrắng
Original price was: 250,000₫.Current price is: 99,000₫.
Mới
ĐenĐen
HồngHồng
KemKem
TrắngTrắng
Original price was: 250,000₫.Current price is: 99,000₫.
Mới
Hồng tay ĐenHồng tay Đen
Kem tay ĐenKem tay Đen
Kem tay HồngKem tay Hồng
Trắng tay ĐenTrắng tay Đen
Trắng tay HồngTrắng tay Hồng
Original price was: 250,000₫.Current price is: 99,000₫.
ĐenĐen
HồngHồng
KemKem
TrắngTrắng
Original price was: 250,000₫.Current price is: 99,000₫.
ĐenĐen
HồngHồng
KemKem
TrắngTrắng
Original price was: 250,000₫.Current price is: 99,000₫.
ĐenĐen
KemKem
TrắngTrắng
Original price was: 250,000₫.Current price is: 99,000₫.

XEM THÊM…

RAGLAN

Mới
Hồng tay ĐenHồng tay Đen
Kem tay ĐenKem tay Đen
Kem tay HồngKem tay Hồng
Trắng tay ĐenTrắng tay Đen
Trắng tay HồngTrắng tay Hồng
Original price was: 250,000₫.Current price is: 99,000₫.
Mới
Hồng tay ĐenHồng tay Đen
Kem tay ĐenKem tay Đen
Kem tay HồngKem tay Hồng
Trắng tay ĐenTrắng tay Đen
Trắng tay HồngTrắng tay Hồng
Original price was: 250,000₫.Current price is: 99,000₫.
Mới
Hồng tay ĐenHồng tay Đen
Kem tay ĐenKem tay Đen
Kem tay HồngKem tay Hồng
Trắng tay ĐenTrắng tay Đen
Trắng tay HồngTrắng tay Hồng
Original price was: 250,000₫.Current price is: 99,000₫.
Mới
Hồng tay ĐenHồng tay Đen
Kem tay ĐenKem tay Đen
Kem tay HồngKem tay Hồng
Trắng tay ĐenTrắng tay Đen
Trắng tay HồngTrắng tay Hồng
Original price was: 250,000₫.Current price is: 99,000₫.
Mới
Kem tay ĐenKem tay Đen
Kem tay HồngKem tay Hồng
Trắng tay ĐenTrắng tay Đen
Original price was: 250,000₫.Current price is: 99,000₫.
Mới
Hồng tay ĐenHồng tay Đen
Kem tay ĐenKem tay Đen
Kem tay HồngKem tay Hồng
Trắng tay ĐenTrắng tay Đen
Trắng tay HồngTrắng tay Hồng
Original price was: 250,000₫.Current price is: 99,000₫.

XEM THÊM…

FORM RỘNG

Mới
ĐenĐen
HồngHồng
KemKem
TrắngTrắng
Original price was: 280,000₫.Current price is: 129,000₫.
Mới
Original price was: 280,000₫.Current price is: 129,000₫.
ĐenĐen
KemKem
TrắngTrắng
Original price was: 280,000₫.Current price is: 129,000₫.
HồngHồng
KemKem
TrắngTrắng
Original price was: 280,000₫.Current price is: 129,000₫.
ĐenĐen
KemKem
TrắngTrắng
Original price was: 280,000₫.Current price is: 139,000₫.

XEM THÊM…

BALO

ĐenĐen
ĐEN PHỐI TRẮNGĐEN PHỐI TRẮNG
XámXám
Original price was: 550,000₫.Current price is: 275,000₫.
ĐenĐen
Original price was: 550,000₫.Current price is: 275,000₫.
CARO BECARO BE
ĐenĐen
GẤUGẤU
TRẮNG MDRTRẮNG MDR
XANH MDRXANH MDR
Original price was: 550,000₫.Current price is: 275,000₫.
ĐenĐen
ĐEN PHỐI TRẮNGĐEN PHỐI TRẮNG
XámXám
Original price was: 550,000₫.Current price is: 275,000₫.
ĐenĐen
Original price was: 550,000₫.Current price is: 275,000₫.

XEM THÊM…

TÚI

ĐenĐen
HồngHồng
KemKem
NâuNâu
Xanh LáXanh Lá
Original price was: 390,000₫.Current price is: 275,000₫.
ĐenĐen
Đen Phối TrắngĐen Phối Trắng
Nâu Phối BeNâu Phối Be
Navy Phối TrắngNavy Phối Trắng
Rêu Phối TrắngRêu Phối Trắng
Original price was: 350,000₫.Current price is: 165,000₫.
ĐenĐen
KemKem
NavyNavy
Xanh RêuXanh Rêu
Original price was: 390,000₫.Current price is: 195,000₫.
ĐenĐen
Đen Phối TrắngĐen Phối Trắng
Nâu Phối BeNâu Phối Be
Navy Phối TrắngNavy Phối Trắng
Rêu Phối TrắngRêu Phối Trắng
Original price was: 290,000₫.Current price is: 165,000₫.
ĐenĐen
ĐEN PHỐI BEĐEN PHỐI BE
Original price was: 390,000₫.Current price is: 195,000₫.
ĐenĐen
XámXám
Xám Phối ĐenXám Phối Đen
Original price was: 350,000₫.Current price is: 165,000₫.

XEM THÊM…